bless1.0@kuskop.gov.my (Pengguna BLESS 1.0)    |    bless2.0@kuskop.gov.my (Pengguna BLESS 2.0)
1-300-88-1020
Soalan Lazim (FAQs)
logo
logo

PROSES PENDIGITALAN LESEN DI DALAM BLESS

Perekayasaan Proses Bisnes/ Business Process Reengineering (BPR)​
Analisa dan penggubalan semula keseluruhan proses dan aliran kerja di organisasi berdasarkan akta/polisi semasa bagi tujuan:​
- Mempercepatkan perkhidmatan kepada pelanggan​
- Mengurangkan kos operasi​
- Menambahbaik prosedur/ borang/ lesen ​
User Requirement Spesification (URS)​
Kajian keperluan pengguna yang melibatkan pemilik proses bisnes (SME) di agensi. Kajian ini merupakan aktiviti utama dalam pembangunan sesuatu lesen agar keperluan awal pengguna agensi dapat difahami dengan jelas, seterusnya didokumenkan dengan tepat.​
System Functional Spesification (SFS)​
Penyediaan spesifikasi keperluan dan rekabentuk sistem (antaramuka, pangkalan data, aliran kerja, keperluan integrasi, keperluan migrasi) yang akan dirujuk sepanjang fasa pembangunan lesen.​
Pembangunan Lesen​
Pembangunan lesen agensi yang diterjemah ke dalam bentuk kod aturcara berdasarkan URS dan SFS yang telah dipersetujui serta disahkan oleh agensi.​
User Acceptance Test (UAT)​
Pengujian awal di persekitaran staging/ testing oleh pengguna agensi bagi memastikan lesen yang telah dibangunkan bebas ralat, berfungsi dengan baik serta memenuhi keperluan. ​
Ralat yang dikesan pada peringkat ini akan diperbetulkan dan diuji sehingga ralat berjaya dibaiki dan disahkan oleh pihak agensi.​
Go-Live di persekitaran Production​
Lesen diletakkan di persekitaran sebenar (Production) untuk dicapai dan diuji oleh pengguna agensi.​
Final Acceptance Test (FAT)​
Pengujian pengguna agensi di persekitaran sebenar (Production) bagi mengesahkan lesen yang dibangunkan telah memenuhi keperluan.​
Fasa ini juga adalah bertujuan mendapatkan keyakinan pengguna agensi terhadap keseluruhan pembangunan lesen dan memastikan lesen telah bersedia untuk dicapai oleh umum.​
Lesen di publish untuk capaian umum
Capaian lesen dibuka kepada umum bagi melaksanakan aktiviti permohonan lesen​
Latihan dan Promosi​
Latihan kepada pengguna di agensi cara-cara menggunakan sistem bagi lesen yang telah dibangunkan seterusnya membantu pengguna memahami fungsi dan aliran proses secara lebih jelas.​
Peranan dan tanggungjawab agensi dalam memastikan penggunaan lesen melalui BLESS diuar-uarkan kepada umum.

Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS),
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP),
Aras 5, Setia Perkasa 5, Kompleks Setia Perkasa,
62546 WP PUTRAJAYA

1-300-88-1020

2.937518, 101.704347

bless1.0@kuskop.gov.my (Pengguna BLESS 1.0)
bless2.0@kuskop.gov.my (Pengguna BLESS 2.0)

Dasar Privasi || Dasar Keselamatan || Penafian || Hubungi Kami

Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Chrome versi 53.0.2785.144, Mozilla Firefox 8.0 dan Internet Explorer versi 8.0 dengan resolusi 1024 X 768

© Hakcipta - Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS)