Objektif BLESS

Mewujudkan One Stop Online Service (OSC) untuk pencarian maklumat pelesenan dan permohonan lesen.

Menyediakan perkhidmatan semakan status permohonan.

Mewujudkan Repositori Maklumat Lesen Perniagaan.

Menyediakan perkhidmatan memproses dan melulus permohonan lesen secara atas talian (end to end)

Apakah ciri-ciri utama BLESS?​

Ciri-ciri BLESS

Aplikasi BLESS merupakan ‘PUSAT SETEMPAT’ secara atas talian bagi memohon lesen/kelulusan/permit daripada agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan.

Ia juga memberikan peluang kepada pemohon untuk mengesan tahap kemajuan sesuatu permohonan sehingga selesai.

Platform BLESS menyediakan ciri-ciri komunikasi dan maklum balas bagi tujuan mendapatkan maklumbalas dan penjelasan.