Pembayaran Atas Talian

Apakah kaedah pembayaran yang diterima melalui Sistem BLESS?

BLESS menyediakan gerbang pembayaran atas talian bagi lesen perniagaan yang dimohon. Buat masa ini, BLESS menerima pembayaran secara atas talian menerusi kad kredit Master/Visa atau FPX. Walaubagaimanapun pemohon masih boleh membuat pembayaran secara manual di Pihak Berkuasa Melesen berkaitan, dan memasukkan kod transaksi bayaran tersebut ke dalam BLESS bagi tujuan semakan.

Adakah saya perlu membuat pembayaran ketika mendaftar di dalam sistem BLESS sekiranya saya mendaftar di bawah akaun individu?

BLESS tidak mengenakan sebarang bayaran pendaftaran. Walau bagaimanapun, terdapat bayaran yang dikenakan sewaktu memohon lesen/ kelulusan/ permit tertentu.